Aktualności


Laboratorium wzorcujące z akredytacją PCA

(długość, kąt, geometria powierzchni, moment siły i ciśnienie)


Oferowane przez nas narzedzia marki ACCUD możesz zamówić razem z usługą i świadectwem wzorcowania, również w ramach akredytacji PCA. Zakres akredytacji znajdą Państwo na stronach PCA www.pca.gov.pl oraz Laboratorium Wzorcującego ARKOM www.arkomlab.pl.
Numer akredytacji: AP-154

Laboratorium Wzorcujące firmy ARKOM uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dnia 16.10.2013 wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Usługa wzorcowania przyrządów pomiarowych wykonywana jest od 2003 r. Wzorce używane przez Laboratorium są wzorcowane w akredytowanych laboratoriach. Więcej informacji znajdziesz tutaj.